Μαρκόπουλο

Industrial Square

Θέση Ρίζα Γκιάκου, Καλύβια Θορικού,…

Επιφάνεια
2740 τ.μ.
Πώληση

€499,000

Productive Block

Χωνί, Καλύβια Θορικού, Μαρκόπουλο, Ανατολική…

Επιφάνεια
6030 τ.μ.
Πώληση

€1,190,000