Τι είναι η Golden Visa; 

 

Η Golden Visa είναι ένας τύπος θεώρησης διαμονής με πρόσθετα προνόμια, που προσφέρονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει μετακίνηση χωρίς βίζα στη ζώνη Σένγκεν σε μη Ευρωπαίους επενδυτές και τις οικογένειές τους.

Η νομοθεσία για την Golden Visa στην Ελλάδα

 

Η Ελλάδα εισήγαγε το νόμο αριθ. 4251/2014 που επιτρέπει στους πολίτες από μη ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν ευρωπαϊκή άδεια διαμονής με επένδυση, δίνοντάς τους ελεύθερη κυκλοφορία για να μετακινηθούν εντός της ζώνης Σένγκεν (26 χώρες).

Πλεονεκτήματα της Ελληνικής Golden Visa

 

Το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ευνοϊκό, διαθέτει φιλικούς όρους & ελαχιστοποιεί το απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτησή του. Είναι μια θεώρηση για επενδυτές και μπορεί να ανανεωθεί επ’ αόριστον, εφόσον ο κύριος αιτών διατηρεί την επένδυση, ενώ δεν απαιτείται καμία παραμονή στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις

 

Όλοι οι μη Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Golden Visa, εφόσον ο κύριος αιτών είναι άνω των 18 ετών και η συνολική επένδυση δεν είναι μικρότερη από 250.000 ευρώ.

 

Golden Visa για Οικογένειες

 

Παιδιά κάτω των 21 ετών, γονείς, σύζυγοι ή σύντροφοι του κύριου επενδυτή μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια επένδυση των 250.000 ευρώ και να εκδώσουν επίσης μόνιμη ευρωπαϊκή άδεια διαμονής.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο για τις άδειες διαμονής και την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα