Καλλιθέα

The Amazon Forest

Σοφοκλεους 157, Χαροκόπου, Καλλιθέα, Αθήνα,…

Επιφάνεια
630 τ.μ
Πώληση

€790,000